Generalforsamling 2018

Hvornår:
29. januar 2018 kl. 19:30 – 22:00
2018-01-29T19:30:00+01:00
2018-01-29T22:00:00+01:00
Hvor:
Gretbjerghus
Hejsagervej 91
6100 Haderslev
Danmark
Kontakt:
Halk-Hejsager Beboerforening
61300080

Generalforsamling

januar 29, 2018, 7:30pm

Efter generalforsamlingen holder foreningen en kort oplæg omkring Gretbjerghus, hvorefter vi ønsker en god diskussion omkring fremtidens Gretbjerghus. Bestyrelsen er vært ved kaffe og kage Dagsorden i følge vedtægter:

• Formandens beretning

• Regnskab for sidste regnskabsår

• Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. januar

• Fastsættelse af kontingent

• Valg til bestyrelsen

• Valg af 2 suppleanter

• Valg af 1 revisor for 2 år

• Valg af revisorsuppleant for 1 år

• Eventuelt

Written By Halk-Hejsager Beboerforening

Halk-Hejsager Beboerforening og Gretbjerghus. skaber trivsel og sammenhold i lokalsamfundet.