Kalenderen

jan
27
man
Generalforsamling 2019 Gretbjerghus
jan 27 kl. 19:00 – 21:30

Generalforsamling Halk Hejsager Beboerforening

Gretbjerghus den 27.januar 2020 kl. 19

Dagsorden i følge vedtægter:

• Formandens beretning

• Regnskab

• Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. januar)

• Fastsættelse af kontingent

• Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er:

Ann Bork, Marina Gram,

Cathrine Møller, Rasmus Skau

• Valg af 2 suppleanter

På valg er

Ole Christiansen, Jesper Bork

• Valg af 1 revisor for 2 år

Peter Jacobsen

• Valg af revisorsuppleant for 1 år

Lars Lorenzen

• Eventuelt